Pomimo upływu 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, nasza grupa chce dalej kontynuować swoją misję – poznawania osoby św. Jana Pawła II i jego nauczania. 25.07. 2020 r. Franek i Piotrek a wcześniej dołączył Kuba i Antoś nagrywali audycje o „skarbach” papieża. Młodych pasjonuje praca reporterska i chociaż niesie ze sobą pewne wyrzeczenia to kieruje nas ciągle dalej i pobudza aby ciągle lepiej  działać. Czyż nie tak myślał święty papież?