Strefa dziecka

„Chcemy chleba, chcemy nieba,
chcemy z całych sił, byś Patronem naszym był”.