W niedzielę 11.06.2017r. Mali Przyjaciele JP II wraz z Rodzicami udali się śladem papieża w Warszawie. O godz. 15 spotkaliśmy się przy kościele akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu 68.

– dzieci wyszukały i odczytały napis na frontonie kościoła: „ Szukałem was, Wy teraz przyszliście do mnie, za to Wam dziękuję”,  umieszczony z okazji I rocznicy śmierci papieża 2.IV.2006r.Tu odbyło się pamiętne spotkanie papieża z młodymi podczas I Pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu 1979r. i pamiętne słowa:” Niech Duch św. przychodzi z pomocą naszej słabości”.

Następnym miejscem był Zamek Królewski, papież spotkał się tu dwukrotnie z władzami Polski; w 1987r i w 1991r.

Pałac Borchów- Dom Arcybiskupów Warszawskich– ul. Miodowa 17/19.

1958 r. tutaj Karol Wojtyła dowiedział się o nominacji na biskupa. W 1979r. papież spędził  tu pierwszą noc swej pielgrzymki, w latach 1983 i 1987 tu odbyły się spotkania papieża z przedstawicielami innych wyznań.

Cerkiew grekokatolicka Ojców Bazylianów, ul. Miodowa 16 – świątynia w obrządku wschodnim, uznający prymat papieża.( 1987r, nawiedzenie cerkwi przez papieża, 1999r. spotkanie papieża z grekokatolikami).

Katedra Polowa WP.

9.VI 1991r. nawiedzenie katedry przez papieża mimo niezaplanowanej wizyty.

Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana, ul. Świętojańska 8. Papież wielokrotnie nawiedzał katedrę. W 1987 spotkał się tutaj z matką Teresą z Kalkuty.

Teraz oczywiście lody dla ochłody, bo pogoda taka jak z I Pielgrzymki papieża do Ojczyzny. Wreszcie zejście z tarasu widokowego do Multimedialnego Parku Fontann, krótka katecheza o wodzie i chrzcie św.

Dla chętnych przepływ promem przez Wisłę i podziwianie Starówki z perspektywy Wisły