Otwieramy drzwi naszych serc według wołania św. Jana Pawła II, dzięki nagrywaniu audycji radiowych dla dzieci. Audycje pomagają nam w spotkaniach z papieżem, szczególnie teraz gdy rozważamy papieskie pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Ze względu na nadchodzący czas 101 urodzin papieża, dzieci ułożyły klocki ze świętymi, przygotowały samodzielnie dekorację z nich do audycji. Pięknym owocem była praca rysunkowa z portretem papieża Jana Pawła II oraz pogłębianie wiedzy religijnej poprzez gry biblijne, które są zawsze miłym elementem spotkań. Papież kochał ludzi młodych i zachęcał do rozwijania talentów i zdolności, które Bóg wkłada w serca ludzkie. Dlatego posłuszni wołaniu papieża rozwijamy nasze talenty.