O nas

Aktywne dzieci i kreatywni  Rodzice spotykają się przeciętnie raz w miesiącu, aby wspólnie podążać śladami Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, poznawać jego życie, działalność, apostolstwo, świętość. Jest to mały „dziecięcy uniwersytecik”,w którym uczymy się  rozumienia człowieka i świata w kontekście nauki Jana Pawła II, jaką nam pozostawił. Interesuje nas sens świata, postawy człowieka, codzienne wybory życiowe, piękno przyrody, rozwój talentów, zdolności, podróży w kontekście katolickich wartości.W domu też przygotowujemy niezbędne materiały i uczymy się małego domowego redaktorstwa, fotografii.
Stronka powstała jako wyraz naszej wdzięczności za dar wielkiego Polaka, św. Jana Pawła II, jego liczne podróże do Polski i pozostawione szlaki, którymi chcemy podążać. Podjęliśmy program ewangelicznego siewcy Ewangelii, jaki pozostawił nam św. Jan Paweł II. Obejmuje on nasze zainteresowania i pogłębia naszą wiedzę katechetyczną. Zagłębiamy się wspólnie w tajniki wiedzy o świecie i człowieku pod kierunkiem wieloletniego pedagoga, teologa i katechety a wspierają nas w tym nasi kochani Rodzice.Jeśli trafiłeś na stronkę , to nie bądź obojętny, dołóż swoje  zaangażowanie aby dzieło Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II rozrastało się w sercach dzieci i młodych. W każdym dziale możesz zaistnieć, jeśli chcesz… poczytaj i spróbuj, czekamy na twoją dobrą i twórczą aktywność…

                                    ZADANIA

Metodą prób i błędów, pytań i odpowiedzi, projektów i doświadczeń, próbujemy docierać do sedna spraw nas interesujących. Rozumieć siebie samych w odniesieniu do Stwórcy i najbliższych. Uczymy się prawidłowej postawy wobec tych zagadnień;

– Bawimy się radośnie spędzając czas, nawiązując przyjaźnie, podróżując wspólnie po okolicy; promujemy zdrowy styl życia, ekologiczne zachowania, rozwijamy zdolności sportowe.

– Uczymy się budowania katolickiego wizerunku człowieka dążącego do świętości poprzez naśladowanie pozytywnych wzorców.

– Poszerzamy horyzonty naszej wiedzy i zdolności w kontekście konkretnych zagadnień: Prawda, dobro, piękno, miłość, przyjaźń itd…- te szlachetne nazwy nie są tylko nazwaniem, one są dla nas wyzwaniem”.

– Prezentujemy piękno daru Bożego w człowieku jakim są zdolności i talenty złożone w każdym z nas; „Ja i ty- talent masz- kiedyś Ojczyźnie go dasz”.

– Poznajemy sposoby integralnego myślenia na temat całego człowieka :” duch i ciało – to dopiero całość”;

-Uczymy się obserwacji piękna przyrody jako niezasłużonego niczym daru Stwórcy dla stworzenia i działania na rzecz jej ochrony.” Niebo, ziemia, świat i morze- to dopiero bogactwo, które wiele ci zrozumieć pomoże”.

–  Uczymy się aktywności na polu szlachetnego życia już w dzieciństwie i młodości, aby kiedyś gdy nadejdzie stosowny czas podjąć się odpowiedzialnych obowiązków w życiu społecznym.

– wreszcie łącząc te wszystkie zadania spoglądamy na postacie świętych, szczególnie Jana Pawła II, który wszystkie te zagadnienia rozwinął w stopniu heroicznym, dlatego zachwycił nas i obraliśmy go za naszego Patrona.

” Święty Janie Pawle II módl się za nami w niebie, my tu na ziemi kochamy ciebie”