Mali Przyjaciele JP2 w prasie.
Dzięki Fundacji „Uskrzydlamy” reprezentującej Super Drób reklama naszej działalności została zamieszczona w tygodniku :”IDZIEMY” w dniu 29.10.2017r.

Dzięki przychylności wielu dobrych ludzi grupa może radośnie i bezpiecznie podróżować i poznawać nowe miejsca w stolicy. Dzieci zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe do bezpiecznego podróżowania w ramach akcji Spółki Przewozów Tramwajowych: „Bądźmy Razem Bezpieczni”. Obecnie dzięki przychylności Fundacji :”Uskrzydlamy” możesz poznać naszą działalność czytając o niej w prasie katolickiej. Promujemy Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II w naszej działalności i naszych spotkaniach. Czekamy na kreatywnych Rodziców z dziećmi do wspierania naszych pomysłów. Bądźmy razem w tym co rozwija serce i umysł, ciało i duszę.

 

Warszawa, dn. 31.10.2017r.

Mali Przyjaciele Jana Pawła II z Warszawy

 PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne słowa wdzięczności i podziękowania za bezinteresowne umieszczenie reklamy z naszej działalności na rzecz dzieci i rodzin na stronie tygodnika: ”IDZIEMY” w dniu 29.10.2017r.

                                                   Z podziękowaniem

Grupa Małych Przyjaciół Jana Pawła II.