10 pytań do…to dziecięcy wywiad: krótkie 2-3 min.

10 pytań do…(…..babci, dziadka, mamy, taty, księdza, siostry, sąsiadki, katechetki  itd….)wybieramy dowolnie kogo chcemy i nagrywamy krótki wywiad

  1. Czy widział(a) pani………… Jana Pawła II gdy żył.
  2. Kiedy  to było?  
  3. Czy brał(a) (………)  udział w spotkaniu z Janem Pawłem II w Polsce?
  4. Dlaczego Jan Paweł II został świętym?
  5. W czym możemy naśladować św. Jana Pawła II?.
  6. W jaki sposób można rozszerzać  treści o Janie Pawle II?
  7. Czy (…….)  lubi się modlić do Jana Pawła II?
  8. Czy był(a) (……..) w Rzymie u Jana Pawła II ?
  9. Co oznacza nazwa Pokolenie JP2?
  10. Czy wie (………) co oznacza MPJP2?

 

(Odpowiedzi krótkie, wesołe, ciekawe,  prawdziwe ukazujące piękno życia św. Jana Pawła II, interesujące dzieci i rodziców.)