Dzieci listy piszą…

Piszemy życzenia do tych, do których nikt nie pisze. W dobie wynalazków technicznych zanika tradycja pisania kartek, listów z życzeniami. W tym roku dzieci  z mpjp2 piszą kartki z życzeniami z opłatkiem do osób starszych, aby podzielić się bożonarodzeniową radością.

Kartkę można wykonać własnoręcznie, dołączyć opłatek  – jakże nieodłączny od Świąt Bożego Narodzenia. Czerpiemy z tradycji naszego Patrona św. Jana Pawła II, który na każde święta wysyłał ok. 100 a nawet do 1000 kartek – jak mówił osobisty sekretarz papieża ks. bp. Stanisław Dziwisz i kard. Mieczysław Mokrzycki. W ten sposób chcemy podzielić się miłością świąteczną z innymi co symbolizuje biały opłatek , to tak niewiele kosztuje. W czasie Adwentu bierzemy udział w Roratach. Zobacz zdjęcia tych, którzy już to zadanie wykonali.