Dobrze, że jesteś!  Witamy cię bardzo serdecznie.  Jeżeli trafiłeś na naszą stronkę, to znaczy, że jesteś nam potrzebny, czekamy na ciebie, czeka na ciebie Jan Paweł II. Jest dla ciebie miejsce u nas.

Możesz napisać coś pouczającego dla dzieci, ułożyć wiersz na cześć św. Jana Pawła II, nagrać ciekawy filmik, podzielić się doświadczeniami, może spotkaniem z Janem Pawłem II w Rzymie czy w Polsce. A jeśli już nic nie możesz to przynajmniej pomódl się w intencji ludzi, którym chce się coś dobrego robić  dla innych. Na pewno masz wśród swoich Przyjaciół rodziny z dziećmi, zachęcam cię powiedz o tej stronce, spróbuj dla Jana Pawła II rozpowszechnić chociaż wobec kilku rodzin, może oni będą jeszcze bardziej aktywni niż ty. Dzięki tym dziełom  rozwija się wiara, bo ona wzrasta, gdy jest przekazywana. Niech hasło tego roku liturgicznego :” Idźcie i głoście” nie omija ciebie. Zastanów się czy na pewno nie masz czym się podzielić z innymi??? Świat dziś potrzebuje świadków, apostołów dobra, nie siedź na kanapie, ruszaj, niech dobro idzie za tobą.

Tak czy inaczej cieszymy się twoją obecnością. Dobrze, że jesteś!!! Odwiedzaj nas często. ZAPRASZAMY!!!