Bez kategorii

Otwieramy drzwi naszych serc według wołania św. Jana Pawła II, dzięki nagrywaniu audycji radiowych dla dzieci. Audycje pomagają nam w spotkaniach z papieżem, szczególnie teraz gdy rozważamy papieskie pielgrzymki do naszej Ojczyzny.