Już wkrótce 18 maja 2021r przypada 101 rocznica Urodzin św. Jana Pawła II. Do tego wspaniałego wydarzenia przygotujmy się poprzez odmawianie codziennie modlitwy do Ducha świętego, którą papież Jan Paweł II odmawiał od wczesnej młodości.

Modlitwa do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych.

O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic Bożych.

O dar umiejętności, abym w życiu kierował się  zasadami tejże j wiary.

O dar rady abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował.

O dar męstwa aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać.

O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością.

o dar bojaźni Bożej, abym  lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.

Młodzi przyjaciele Jana Pawła II zachęcamy abyście do 18 maja 2021r czyli do urodzin JP2 odmawiali tę modlitwę w intencji ludzi młodych i dzieci. Aby Duch św. rozświetlał drogi waszego młodego życia i prowadził do właściwych wyborów. Chętnie widziane rysunki związane z papieżem.  Pomyśl w jaki sposób wyrazisz swoją wdzięczność papieżowi w dzień jego urodzin?